Verloop schooldag

Te laat komen stoort het klasgebeuren daarom vragen we je om op tijd op school aanwezig zijn.
Je bent welkom vanaf 8.00 u. De les begint om 8.30 u en eindigt ten laatste om 16.45 u.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Eerste, tweede & derde graad

Duur lesuur > 50 min.

Wat de organisatie van de middagpauze betreft stelden we afgelopen schooljaar vast dat, door een groeiend leerlingenaantal, het zit- en eetcomfort niet meer optimaal was. Daarom besloten we de middagpauze op te splitsen in twee eetbeurten wat een verschuiving in de dagindeling als gevolg heeft voor een aantal klasgroepen.

** Eerste graad > niet van toepassing
* Tweede / derde graad > volgens lesrooster

Woensdag

Eerste, tweede & derde graad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *